ZŁAMANIE KOŚCI RAMIENIA NA SKUTEK POTRĄCENIA

W dniu 13 stycznia Pani Irena L. została potrącona przez samochód marki Volkswagen. Po wypadku rozpoznano złamanie szyjki kości ramiennej, które należało zoperować. Parę dni później wykonano zabieg otwartego nastawienia złamania i stabilizacje płytką. Po roku zespolenie zostało usunięte. Złamanie to spowodowało trwałe ograniczenie ruchomości barku prawego, znacznie utrudniało wykonywanie codziennych czynności. Aż do kilku tygodni po drugim zabiegu Poszkodowana była pod opieką córki. Odczuwała silny ból, miała stany lękowe, kłopoty ze snem. Ubezpieczyciel przyznał 14 000 zł zadośćuczynienia, ale odmówił wypłaty odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów sprawowanej opieki. Uszczerbek na zdrowiu oszacowany został na 23% co nie znalazło przełożenia na wysokość przyznanego świadczenia. Wobec tego faktu, zmuszeni byliśmy dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. Sąd stanął na stanowisku, że dopłata dodatkowej kwoty 20 000 zł, spełni wymogi kompensacyjne. Zasądził również 1 050 zł kosztów opieki osób trzecich.