Zgłoś wypadek online

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich został poszkodowany w:

  • wypadku komunikacyjnym,
  • wypadku przy pracy,
  • wypadku w rolnictwie,
  • doznał obrażeń idąc nierównym lub nieodśnieżonym chodnikiem,

wypełnij niniejszy formularz zgłoszenia wypadku online.

Zgłoszenie zostanie przesłane do jednego z naszych doradców, który skontaktuje się z Państwem oraz bezpłatnie udzieli wszelkich wskazówek dotyczących sposobu dalszego postępowania – nie zwlekaj czas ma znaczenie.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zadanie pod nazwą:

„Zakup samochodów elektrycznych wraz z instalacjami do ładowania”

zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

  • Łączna kwota zadania 657 368,26 zł
  • Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach kwota 595 906,21 zł