Odszkodowania za uszkodzony pojazd

  • Profesjonalne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty wartości pojazdu uszkodzonego po wypadku,
  • dokonywanie weryfikacji kosztorysów sporządzanych przez Ubezpieczyciela,
  • odkup szkód (cesja).

W okresie 3 lat od daty powstania szkody istnieje możliwość ubiegania się o dopłatę do wcześniej wypłaconego odszkodowania z tytułu polisy OC i AC również gdy szkoda była szkodą całkowitą.

Możliwość taka obejmuje także przypadki, gdy pozostałość samochodu została sprzedana lub zezłomowana.

Nasz rzeczoznawca sporządza niezależny kosztorys, na podstawie którego możemy określić kwotę jaka powinna zostać jeszcze dopłacona.

Jeśli nie minęły jeszcze 3 lata od powstania szkody, a Państwo nie są zadowoleni z kwoty dotychczasowego odszkodowania, droga dochodzenia dalszych roszczeń za naszym pośrednictwem jest nadal otwarta.