POTRĄCENIE PIESZEGO N PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

W dniu 25 listopada doszło do potrącenia Pana Leszka W. przekraczającego przejście dla pieszych. W wyniku uderzenia Pan Leszek stracił przytomność. Został przewieziony do szpitala, gdzie w trybie ostrego dyżuru został przyjęty na oddział chirurgii ogólnej. Stwierdzono tam uraz głowy, wstrząśnienie mózgu, stłuczenie płatów czołowych mózgu, ranę tłuczoną czoła, złamanie nosa, złamanie dwóch żeber, złamanie kości łonowej, uraz obu stawów kolanowych. Podczas pobytu w szpitalu – przebywał w nim do końca miesiąca – był nerwowy, niespokojny, niezorientowany, nie pamiętał okoliczności wypadku. Przyjmował środki przeciwbólowe i uspakajające. Nastąpiła poprawa stanu z ciężkiego do stabilnego w związku z czym został przewieziony na oddział ortopedyczny, gdzie przebywał do stycznia. W międzyczasie przeprowadzono artroskopie obu stawów kolanowych z rekonstrukcją więzadła pobocznego. Po wypisaniu do domu otrzymał zalecenia utrzymywania opatrunku gipsowego, leżenia w łóżku, wykonywania ćwiczeń mięśnia czworogłowego, przyjmowania leków. Do końca stycznia przebywał pod opieką matki. Leżał na wznak, więc nie mógł wykonywać samodzielnie żadnych czynności. Po usunięciu gipsu, przebywał na oddziale rehabilitacyjnym przez osiem dni. Do czerwca ( trzeciego roku po wypadku ) odbywał serie rehabilitacyjne w różnych ośrodkach. Do dnia dzisiejszego utrzymują się dolegliwości bólowe oraz zaburzenia pamięci. Ubezpieczyciel podczas postępowania likwidacyjnego, wypłacił kwotę 40 000 zł. Biorąc pod uwagę stan zdrowia fizycznego i psychicznego, nie sposób zgodzić się z przyznaną kwotą, Postanowiliśmy skierować sprawę do sądu. W trakcie procesu, biegli oszacowali uszczerbek na zdrowiu Pana Leszka na poziomie 51%. Wobec powyższego Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził dodatkową kwotę 80 000 zł. Łącznie przyznana suma to 120 000 zł.