Wypadek w gospodarstwie rolnym.

Dnia 14.08.2010r. Józef M., podczas wykonywania prac na gospodarstwie rolnym, jechał z synem ciągnikiem. Pan Józef zszedł z pojazdu, na którym jechał, a w tym momencie syn ruszył, nie upewniwszy się czy ojciec odsunął się na bezpieczną odległość, przejeżdżając po prawej jego stopie. Natychmiast został zawieziony na Izbę Przyjęć do szpitala w Myślenicach. Przebywał tam przez 4 dni z rozpoznanym złamaniem podstawy II kości stopy śródstopia. Długo odczuwał bóle w miejscu złamania w związku z czym był osłabiony i nie mógł wykonywać niezbędnych czynności w gospodarstwie rolnym. Przez miesiąc nie był w stanie chodzić, a przez koleje trzy poruszał się o kulach. Do dnia dzisiejszego podczas dłuższego chodzenia odczuwa nasilający się ból, który obejmuje stopę i łydkę, aż do kolana.

Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia i 444 zł tytułem kosztów opieki osób trzecich. Procentowy uszczerbek na zdrowiu ocenił na 2,5%.

Wobec powyższego, zdecydowaliśmy się skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Podczas procesu przeprowadzone zostały dowody z opinii biegłych, które potwierdziły rozstrój zdrowia Poszkodowanego. Procentowy uszczerbek został zweryfikowany i prawidłowo oceniony na poziomie 10%. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Myślenicach, Ubezpieczyciel dopłacił kwotę 15 000 zł zadośćuczynienia.