POWAŻNE ZŁAMANIE Z NEUROLOGICZNYMI POWIKŁANIAMI NA SKUTEK WYPADKU KOMUNIKCYJNEGO

W dniu 19.06.2011r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w następstwie którego, pasażerka samochodu osobowego – Pani Zofia G. – doznała poważnych obrażeń ciała. Z miejsca zdarzenia, została przetransportowana do szpitala we Włoszczowie, gdzie unieruchomiono złamaną prawą rękę w opatrunku gipsowym, palec IV prawej ręki w aparacie Stacka i zalecono przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. W związku z tym, po kilku dniach, przewieziona została do szpitala w Kielcach, gdzie wykonano zabieg zespolenia płytką i 9 śrubami, w całkowitym znieczuleniu. Po operacji, prawą rękę i cały tułów unieruchomiono w kamizelce ortopedycznej. Po wyjściu ze szpitala, okazało się, że wykonywanie wszystkich czynności życia codziennego posługując się tylko jedną ręką jest niemożliwe. Poszkodowana wymagała stałej opieki i pomocy ze strony osób trzecich. Przed wypadkiem prowadziła własną działalność gospodarczą oraz samodzielnie prowadziła gospodarstwo domowe. Po wypadku zmuszona była z tego zrezygnować, przeprowadzić się do córki. Nie jest w stanie niczego trzymać w prawej ręce, nawet złożyć własnoręcznego podpisu. Mimo zagojenia złamania, Pani Zofia nadal odczuwa silne dolegliwości bólowe, ma ograniczone ruchy w stawach barkowym i łokciowym, brak precyzyjnego chwytu, niemożność wyprostowania nadgarstka, upośledzenie prostowania palców. Lekarze orzekli, że zmiany nerwowe są nieodwracalne i tego typu dolegliwości, już zawsze będą się utrzymywać, a trwały uszczerbek na zdrowiu oszacowali na 37%. Ponadto, Poszkodowana ma stany lękowe i depresyjne, wybuchy paniki. Lekarze orzekli, iż uszczerbek na zdrowiu psychicznym również ma charakter stały i kształtuje się na poziomie 10%.

Ubezpieczyciel, w postępowaniu polubownym, przyjął odpowiedzialność i wypłacił kwotę 11 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Niestety mimo sporządzenia pisma odwoławczego, nie zmienił swojego stanowiska. Wobec powyższego, koniecznym było złożenie pozwu przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego oraz uzyskaniu opinii kilku biegłych, sąd zasądził dodatkową kwotę w wysokości 39 000 zł. Łącznie przyznana kwota 50 000 zł powinna pomóc Pani Zofii w codziennym życiu.