Potrącenie miechowskiego rowerzysty

07.10.2011 r. w Miechowie doszło do potrącenia jadącego rowerem Henryka M. przez samochód osobowy. Rowerzysta doznał złamania kompresyjnego kręgu pierwszego i stłuczenia głowy. Proces leczenia był długotrwały i uciążliwy. Dolegliwości bólowe utrzymywały się przez długi czas po wypadku. Gorset ortopedyczny nosił przez 7 miesięcy, mimo to ruchomość została znacznie ograniczona już nieodwracalnie. Przed wypadkiem Poszkodowany był osobą bardzo aktywną i samodzielną. Wypadek, któremu uległ, sprawił, że jego życie musiało ulec zmianie, wbrew jego woli. W postępowaniu polubownym Ubezpieczyciel przyznał 10 000 zł zadośćuczynienia i uznał że jest to kwota całościowa. W naszej opinii, powinna być ona wyższa. W związku z tym skierowaliśmy sprawę do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia. Sąd po przeprowadzeniu postępowania zasądził kwotę 10 000 zł.