OJCIEC POTRĄCONY PODCZAS PRZEKRACZANIA ULICY

20.10.2009 r. ruszający samochód potrącił przechodzącego przez ulicę Rafała M. Prędkość samochodu w chwili zderzenia wynosiła około 10km/h. Mimo to, doszło do złamania trzonów obu kości podudzia z przemieszczeniem. Trzy dni po wypadku, wykonana została operacja nastawienia i zespolenia kości. Rok później śruby stabilizujące usunięto. Poszkodowany oprócz dolegliwości bólowych, odczuwał dyskomfort psychiczny. Wymagał opieki, choć sam musiał opiekować się swoimi 3 i 1.5 letnimi dziećmi. Tuż przed wypadkiem Pan Rafał planował rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zakupił potrzebne wyposażenie, niestety po wypadku, zmuszony był je sprzedać aby uzyskać środki na codzienne wydatki i utrzymanie rodziny.

W postępowaniu polubownym, Ubezpieczyciel ocenił trwały uszczerbek na 10% i wypłacił 15 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Wypłata ta, w obliczu kłopotów finansowych z powodu braku możliwości wykonywania pracy zarobkowej, nie została uznana za wystarczającą i nie przyczyniła się do całkowitej rekompensaty poniesionej szkody.

Po przeprowadzeniu postępowania Sąd Rejonowy w Nysie zasądził na rzecz Pana Rafała dodatkową kwotę 15 000 zł zadośćuczynienia. Przyznana suma, pomoże przezwyciężyć kłopoty i ustabilizować sytuację całej rodziny Poszkodowanego.