7 MIESIĘCY W GORSECIE ORTOPEDYCZNYM

W dniu 07.10.2011r., w Miechowie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. W jego wyniku Pan Henryk M. doznał złamania kompresyjnego trzonu kręgu pierwszego lędźwiowego z zespołem bólowym i ograniczeniem ruchomości. Dopiero po kilku dniach rozpoznano złamanie i zalecono noszenie gorsetu przez kolejne 7 miesięcy. Gorset utrudniał poruszanie się, hamował swobodne ruchy. Skutkiem złamania są nadal utrzymujące się dolegliwości bólowe i utrudnienia w poruszaniu się, długotrwałym stanu czy siedzeniu w jednej pozycji, niemożność schylania się i podnoszenia ciężkich rzeczy. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia. Kwota ta, biorąc pod uwagę 15 % uszczerbek nie wydawała nam się adekwatna. Zdecydowaliśmy wstąpić na drogę postępowania sądowego. W wyniku procesu sąd wydał wyrok zasądzający dodatkową kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia. Łączna suma 20 000 zł jest w stanie zrekompensować krzywdy doznane przez Pana Henryka.