50.250,26 zł przed SR w Krakowie

Reprezentowana przez naszą Kancelarię Pani Małgorzata G. w kwietniu 2009 straciła w wypadku samochodowym jedynego syna. Firma ubezpieczeniowa przyznała Pani Małgorzacie jedynie zwrot kosztów pogrzebu tragicznie zmarłego syna w kwocie 11.967,58 zł, całkowicie pomijając fakt, iż zgodnie z art 446§3 i art 446§4 kc – należne było przyznanie matce stosownego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

W związku z powyższym, postanowiliśmy wnieść do SR w Krakowie powództwo przeciwko firmie ubezpieczeniowej o wypłatę stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia dla Pani Małgorzaty. Dnia 3 sierpnia 2010 SR dla Krakowa Krowodrzy wydał wyrok (Sygn. akt I C 265/10/K – niepublikowany), w którym to Sąd zasądził na rzecz Pani Małgorzaty od firmy ubezpieczeniowej dodatkowo kwotę 50.250,67 zł. Na kwotę tą składają się : 25.000 – stosowne odszkodowanie; 25.000 zł – zadośćuczynienie; 250,67 zł – dopłata do zwrotu kosztów pogrzebu. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz Pani Małgorzaty kwotę 2893,60 zł tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego.

Przy ustaleniu wysokości należnego odszkodowania i zadośćuczynienia, Sąd uwzględnił fakt przyczynienia się zmarłego do zaistniałego zdarzenia, które to określił na poziomie 50%.