40 335.24 zł dla pani Irminy za obrażenia ciała

W dniu 21.06.2011 r. w Jędrzejowie miało miejsce zderzenie dwóch samochodów, podczas którego obrażeń ciała doznała pasażerka jednego z nich, Pani Irmina P.

W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano uraz biodra, złamanie miednicy oraz złamanie kości łonowej. Długo po wypadku, Poszkodowana nadal odczuwała ujemne następstwa zdarzenia – bóle, ogóle osłabienie, utrudnienia w samodzielnym poruszaniu się, dyskomfort psychiczny, zaburzenia snu.

Mimo leczenia, skutki wypadku nie zostały całkowicie zniwelowane. Pozostało ograniczenie zgięcia w stawie biodrowym, zniekształcenie kości łonowej, lekka asymetria chodu oraz dolegliwości bólowe nasilające się po wysiłku.

W toku postępowania likwidacyjnego, Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 5 000.00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 294.00 zł, tytułem zwrotu kosztów opieki osób trzecich.

Biorąc pod uwagę następstwa wypadku, uznaliśmy przyznaną kwotę za nieadekwatną i skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego.

W jego wyniku w dniu 30.08.2013r. zapadł wyrok na mocy którego, zasądzone zostało 30 000.00 zł zadośćuczynienia, wraz z odsetkami oraz 1 911.00 zł kosztów opieki, również z odsetkami.

Łącznie ubezpieczyciel wypłacił Poszkodowanej 40 335.24 zł.