13 500.00 zł za potrącenie przez samochód

W dniu 6.10.2011r. szesnastoletni Przemysław K., kierując motorowerem został potrącony przez samochód, który nie ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu.
Z miejsca zdarzenia został przewieziony do szpitala powiatowego w Chrzanowie gdzie przebywał przez tydzień z rozpoznanymi licznymi złamaniami oraz wstrząśnieniem mózgu. Został również poddany zespoleniu obojczyka co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia kolejnej operacji w celu usunięcia zespolenia.

Poszkodowany oprócz dolegliwości fizycznych ( bóle, ograniczona ruchomość, niemożność podnoszenia większych ciężarów ) cierpiał również z powodu dyskomfortu psychicznego. Miał lęki, źle sypiał, pojawiły się problemy w nauce, konieczność indywidualnego nauczania.
Ubezpieczyciel ocenił wysokość uszczerbku na zdrowiu Przemysława na 6% i wypłacił kwotę 7 000.00 zł, tytułem zadośćuczynienia.
Podczas procesu, zainicjowanego w dniu 11.05.2012r., biegli sądowi, powołani w sprawie, zweryfikowali wysokość procentowego uszczerbku i uznali, że adekwatny kształtuje się na poziomie 8%. Sąd Rejonowy w Chrzanowie w dniu 19.07.2013r. wydał wyrok na mocy którego Ubezpieczyciel został zobowiązany do dokonania dopłaty do kwoty zadośćuczynienia w wysokości 6 500.00 zł.